Pravila o privatnosti

Istražite politiku pravila privatnosti

Pravila o privatnosti SAINT TEN hotel razume važnost vaše privatnosti i poštovanja da želite da zaštitite upotrebu vaših ličnih podataka. Shodno tome, prioritet nam je da obezbedimo da vaši lični podaci (uključujući podatke o kreditnoj kartici) ostanu bezbedni i poverljivi i da se koriste samo u predviđene svrhe. U ovoj politici privatnosti objašnjavamo kako prikupljamo podatke o vama i prirodu tih podataka, kako koristimo te podatke, kome se ti podaci mogu poslati i kako možete da izmenite podatke koje ste nam dostavili. Naša politika privatnosti se primenjuje na vaše lične podatke dostavljene ili prikupljene sa naše veb stranice ili vvv.slh.com ili bilo koje druge veb stranice ili veb stranice sa brendom SLH) ili iz aplikacije SLH i na lične podatke koje dostavlja ili prikuplja telefonom, putem e. - poštom, faksom ili pismom. Lični podaci koje prikupljamo i način na koji ih prikupljamo Možemo da prikupljamo ili dobijamo, čuvamo i koristimo sledeće vrste ličnih podataka: vaše ime i prezime, broj telefona, poštanska i e-mail adresa, broj faksa; informacije o vašem računaru i o vašim posetama i korišćenju naše veb stranice, uključujući vašu IP adresu, geografsku lokaciju, tip i verziju pretraživača, operativni sistem, izvor preporuke, dužinu posete, prikaze stranica i navigaciju veb sajtom; ako izvršite rezervaciju ili kupite bilo koju robu koristeći kreditnu ili debitnu karticu, onda nam je potreban broj kartice, ime vlasnika kartice, datum isteka i CVV broj; vaše podatke o članstvu, preferencije hotela i iskustva sa putovanja; bilo kakve odgovore na anketu ili povratne informacije. Možemo tražiti od vas lične podatke u različitim okolnostima, na primer: kada rezervišete hotel ili kupite nešto na našoj veb stranici ili telefonom ili putem e-pošte, pisma ili faksa; kada se registrujete kod nas, pretplatite se na naš bilten, učestvujete u konkursima ili se registrujete za promocije; ili kada se pridružite SLH programu lojalnosti, POZVANI; ili kada učestvujete u anketama ili nam date povratne informacije. Lične podatke mogu nam pružiti treća lica u vezi sa rezervacijom u hotelu SLH, na primer, od turističkog agenta koji možete da koristite za rezervaciju ili od hotela SLH u vezi sa vašom rezervacijom ili boravkom. Takođe možemo da prikupljamo lične podatke tokom telefonskih poziva ui iz naše kancelarije ili službe za rezervacije koji se mogu snimati ili nadgledati u svrhu kontrole kvaliteta i obuke osoblja. Svi lični podaci dobijeni od vas tokom poziva biće tretirani u skladu sa odredbama ove politike privatnosti. Korišćenje vaših ličnih podataka SLH i SAINT TEN Hotel mogu koristiti vaše lične podatke na više načina, navedenih u nastavku. Rezervacije SLH i SAINT TEN Hotel pružaju mogućnost onlajn rezervacija na veb stranici SLH i telefonsku mogućnost za rezervacije u SLH hotelima. U toku pravljenja i ispunjavanja rezervacije gosta neophodno je da SLH prikuplja i koristi lične podatke koji će biti predmet naše Politike privatnosti za rezervacije. Veb sajt i marketing SLH takođe može da koristi vaše lične podatke za: (a) administriranje veb stranice; (b) poboljšati svoje iskustvo pretraživanja personalizacijom veb stranice; (c) omogućiti vam korišćenje usluga dostupnih na veb stranici; (d) vam šalje robu kupljenu preko veb stranice i/ili vam pruža usluge kupljene preko veb stranice; (e) slati vam izjave i fakture i pratiti plaćanja; (f) pratiti vaše korišćenje procesa rezervacije i kontaktirati vas jednom putem e-pošte u vezi sa vašim iskustvom; (g) šalje vam opšta (nemarketinška) komercijalna saopštenja; (h) slati vam e-mail obaveštenja koja ste posebno zahtevali; (i) šaljemo vam marketinške komunikacije u vezi sa našim poslovanjem ili poslovima pažljivo odabranih trećih strana za koje smatramo da bi vas mogli zanimati poštom ili, ako ste to izričito pristali, e-poštom ili sličnom tehnologijom (možete obavestite nas u bilo kom trenutku ako vam takve marketinške komunikacije više nisu potrebne); (j) pružati trećim stranama statističke podatke o našim korisnicima, ali te informacije neće biti korišćene za identifikaciju bilo kog pojedinačnog korisnika; (k) baviti se upitima i žalbama koje ste uputili ili o vama u vezi sa veb lokacijom. Kada dostavite lične podatke za objavljivanje na veb stranici, SLH i SAINT TEN Hotel će objaviti i na drugi način koristiti te informacije u skladu sa licencom koju nam date. SLH i SAINT TEN Hotel neće, bez vašeg izričitog pristanka, dati vaše lične podatke trećim licima u svrhu direktnog marketinga. Deljenje vaših ličnih podataka SLH može otkriti informacije o vama bilo kom članu naše grupe, što znači naše podružnice, holding kompaniju i njene podružnice, kako je definisano u odeljku 1159 Zakona o kompanijama Ujedinjenog Kraljevstva iz 2006. godine, svim zaposlenima, službenicima, agentima, dobavljačima ili podizvođačima uključujući, ali ne ograničavajući se na, Small Lukuri Hotels of the Vorld Management Limited, u meri u kojoj je to razumno neophodno za svrhe navedene u ovoj politici privatnosti. Ponekad će možda biti neophodno da SLH otkrije vaše lične podatke kako bi ispunio zakonsku obavezu, ali mi ćemo to učiniti samo u skladu sa zakonima o zaštiti podataka i obezbedićemo da se poštuju odgovarajuće mere bezbednosti. Osim kako je navedeno u ovoj politici privatnosti, SLH neće dati vaše podatke trećim licima. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke? SLH će čuvati vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za legitimnu svrhu za koju su dostavljeni i biće uništeni ili izbrisani kada više ne bude neophodno da ih SLH drži. Možete tražiti od nas da izbrišemo ili izbrišemo sve ili neke od vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku iako to može uticati na korist koju dobijate od naše veb stranice ili drugih usluga. Sigurnost vaših ličnih podataka SLH će preduzeti razumne pravne, tehničke i organizacione mere predostrožnosti da spreči gubitak, zloupotrebu ili promenu vaših ličnih podataka. SLH će čuvati sve lične podatke koje pružite na svojim bezbednim (zaštićenim lozinkom i zaštitnim zidom) serverima. Rezervacije koje napravite sa SLH-om biće šifrovane pomoću SSL tehnologije. Tokom obrade ili slanja CVV broja vaše kreditne kartice, SLH će poštovati i u potpunosti poštovati važeći Standard bezbednosti podataka Saveta za standarde bezbednosti PCI. Prihvatate da je prenos podataka preko Interneta sam po sebi nesiguran i da SLH ne može garantovati sigurnost podataka poslatih preko Interneta. Vaša prava na privatnost Imate dole navedena prava u vezi sa ličnim podacima koje držimo o vama: ● Izbriši podatke: Možete tražiti od nas da izbrišemo ili izbrišemo sve ili neke od vaših ličnih podataka. ● Promeni ili ispravi podatke: Možete tražiti od nas da promenimo, ažuriramo ili popravimo vaše podatke u određenim slučajevima, posebno ako su netačni. ● Usporite, ograničite ili ograničite našu upotrebu podataka: Možete tražiti od nas da prestanemo da koristimo sve ili neke od vaših ličnih podataka ili da ograničimo našu upotrebu. ● Pravo na pristup i/ili preuzimanje vaših podataka: Možete zatražiti da vam kopija vaših ličnih podataka bude dostavljena u mašinski čitljivom obliku. ● Žalba: Imate pravo da uložite žalbu nadzornom organu SLH-a, a to je Kancelarija poverenika za informacije u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ako želite da iskoristite bilo koje od ovih prava, možete kontaktirati naš tim za zaštitu podataka putem e-pošte na compliance@slh.com. Kontrolor podataka i kontakt Kontrolor podataka koji je odgovoran za informacije prikupljene na veb stranici ili na neki drugi način u toku vašeg poslovanja sa nama je Small Luxury Hotels of the World Limited čija je registrovana kancelarija na 3. spratu, Portland House, Bressenden Place, London SV1E 5BH. Registracioni broj za zaštitu podataka kompanije SLH je Z2850240. Naš službenik za zaštitu podataka je Suzanne Drev i sva pitanja u vezi sa upotrebom vaših ličnih podataka od strane SLH-a treba da budu upućena našem timu za zaštitu podataka putem e-pošte, complaints@slh.com. Naša upotreba „kolačića“ Da bi SLH radio još bolje za vas, takođe koristimo „kolačiće“ za prikupljanje informacija o vašem korišćenju naše web stranice putem primarnog izvora. Izmene politike SLH može s vremena na vreme ažurirati ovu politiku privatnosti objavljivanjem nove verzije na veb lokaciji SLH-a i, po potrebi, bićete obavešteni o tome putem e-pošte. Trebalo bi da proverite ovu stranicu kada koristite SLH veb lokaciju da biste bili sigurni da ste zadovoljni svim promenama. Na snazi od 8. aprila 2019. Takodje, za sva pitanja, predloge, pritužbe i prigovore koji se odnose na zaštitu i obradu podataka o ličnosti, možete se obratiti na sledeću adresu:

Lično: MD INTERNATIONAL INVEST DOO BEOGRAD
Sedište: Svetog Save 10, Beograd, Vračar
Email:  zastitapodataka@saintten.com
Telefon: +381648004549